kuitinėti

kuitinėti
1 kuitinė́ti, -ė́ja, -ė́jo 1. refl. iter. dem. 1 kuisti 1: Užlesę antys dabar kuitinė́jasi Gs. 2. tr. iter. dem. 1 kuisti 3: Kuitinė́jau tuos skarmalus, bene rasiu peilį Skr. | refl.: Ko tu kuitinė́jies tam kampe, ar pametei ką? Skr. 3. refl. iter. dem. 1 kuisti 5: Kuitinėjas, entį atsisegęs Skr. Ko čia kuitinė́jies kai višta? Plk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kuitinėti — 2 kuĩtinėti, ėja, ėjo intr. vaikštinėti: Vištos kuĩtinė[ja] po dirvoną Krkl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kukinėti — kukinėti, ėja, ėjo tr. kuitinėti (?): Guli kiškis an eželės, save kukinėja: kad čia būtų krėslas, pinigų čerėslas, anta šito dirvonėlio dvarą pastatytau TŽII436 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakuitinėti — 2 pakuĩtinėti intr. pabėgioti: Mūsų Jonukas apei trobą jau pakuĩtinė[ja] Krkl. kuitinėti; pakuitinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”